Stavební zákon 2020: Jaká jsou pravidla hry
04. 12. 2019

Stavební zákon 2020: Jaká jsou pravidla hry

Plánujete po 1. lednu 2020 řešit stavbu rodinného domu? Slyšeli jste o tom, že tento rok bude ve stavebnictví přelomový? Na nově stavěné domy budou kladeny přísnější nároky na energetickou spotřebu, než tomu bylo doposud. Co to ale v reálu znamená?

Úleva pro životní prostředí

Spotřeba energie v obytných domech tvoří téměř 40 % celkové spotřeby energie v EU a je jedním z největších zdrojů emisí. Výstavba nízkoenergetických domů přináší až 80% úsporu energie. (Zdroj: Ministerstvo životního prostředí)

Evropská Unie už v roce 2010 stanovila cíle svých členských států na snížení spotřeby energie, produkce skleníkových plynů a zvýšení podílu využití obnovitelných zdrojů energie. Legislativa v České republice postupem let řešila zpřísnění některých požadavků na energetickou náročnost budov a tyto požadavky vyvrcholí právě začátkem roku 2020. Požadavkům ukotveným v novele dostojí především tzv. nulové domy, které mají téměř nulovou spotřebu energií, a také pasivní domy.

Pojem nulová spotřeba vs. pasivní dům

Budova s téměř nulovou spotřebou je v České republice definovaná jako budova, která dosahuje měrné spotřeby tepla na vytápění v rozsahu od 30 do 70 kWh/m2 za rok, což odpovídá nízkoenergetickým domům.

Naopak označení pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie. Tento typ domů spotřebuje méně než 15 kWh/m2. Laikové se často domnívají, že po roce 2020 bude nutné stavět pouze pasivní domy. Ale není tomu tak.

Co tedy musí nové domy splňovat?

1) ZATEPLENÍ: Legislativa říká, že „domy musí splňovat tepelně technické parametry obálky domů“. V praxi to znamená dodržení prostupů tepla obálky rodinného domu (obvodové zdi, okna, izolace podlahy i střech). Neznamená to však, že musíte nechat dům polepit polystyrenem. Většina dodavatelů materiálů dnes už nabízí jako běžný standard výrobky, které mají například zateplení uvnitř cihly.

2) VYTÁPĚNÍ: U novostaveb je nutné dodržet parametry na obnovitelné primární zdroje energie. Jedná se především o problematiku vytápění, větrání a ohřevu vody. Zákon omezuje používání nešetrných zdrojů energie(staré kotle) a přiklání se k užívání např. tepelných čerpadel, rekuperací nebo solárních panelů. Nedá se ale říct, že existuje univerzální řešení, protože pro každý dům je vhodné jiné technické řešení, s kterým vám pomohou specialisti.

Využijte dotační program Nová zelená úsporám

U stavby takového domu je nutné počítat s vyšší vstupní investicí. Stavba se prodraží zhruba o 200 až 300 tisíc oproti klasicky stavěným domům. Prodražení se odvíjí od výběru kvalitního zateplení budovy, instalace oken s trojskly nebo využití rekuperace. Je nutné si ale uvědomit, že počáteční investice přináší velké úspory do budoucích let. Navíc odborníci se shodují, že tlak na úspornější domy přinutí výrobce snížit cenu stavebních materiálů.

Ročně můžete na energii ušetřit i desítky tisíc korun. Ekonomická návratnost záleží na každém typu domu, je nutné ji spočítat dopředu a navrhnout vhodnou kombinaci.

Česká republika podporuje stavbu nízkoenergetických domů už několik let. V dotačním programu Nová zelená úsporám můžete jednorázově získat až 450 000 Kč, jedná se o 50 % uznatelných nákladů. Konečná částka dotace se určuje podle dosažené energetické náročnosti budovy a technických parametrů.

Víte, že můžete získat dotaci i na zelenou střechu? Přečtěte si, proč ji chtít a jak dotaci získat.

Nízkoenergetické domy = Lepší život

Tepelná izolace domu zajišťuje, že všechny vnitřní povrhy (stěny, skla oken) jsou teplejší než ve standardním domě. Teplejší povrchy vyzařují příjemné teplo a vy se v takovém domě cítíte lépe a útulněji. Odborně se tomuto jevu říká „větší tepelná pohoda“.

Díky filtrům a řízenému větrání proudí v domě kvalitnější vzduch. V takovém domě vás netrápí problémy se zápachy a škodlivinami, které se uvolňují z omítek, nábytku. Věděli jste, že únavu a bolest hlavy může způsobovat vysoká koncentrací oxidu uhličitého, který vydechujete? Rekuperace proto zajištuje kvalitní a čistý vzduch po celý den.

Úprava stavebního zákona není žádný strašák. V praxi se podmínky zpřísnily zhruba o 10 % oproti stávajícímu standardu stavby nových domů. Rozhodně se není čeho bát. Pusťte se do toho – a nezapomeňte na kvalitní stavební chemii a zkušené řemeslníky.

Stavební zákon 2020: Jaká jsou pravidla hry

Sledujte náš